slide ver 3
 

 
 

Dịch vụ phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGate

 

Dịch vụ phần mềm Một cửa điện tử VNPT-iGate

 

Lợi ích dịch vụ:

 

  • Giảm thời gian xử lý các giao dịch hành chính
  • Lưu trữ thông tin liên tục và sắp xếp có hệ thống
  • Kiểm soát công việc cần thực hiện
  • Phối hợp công tác với các bộ phận khác được nhanh chóng, chính xác
  • Theo dõi được tình hình giải quyết thủ tục hành chính
  • Lưu trữ được lượng lớn cơ sở dữ liệu
  • Tiết kiệm chi phí cho cả nhà nước và người dân
  •  

Đối tượng sử dụng:

Các đơn vị Hành chính sự nghiệp