slide ver 3
 

 
 

VNPT ERP

VNPT ERP

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp 11 Module liên quan đến quản trị Doanh nghiệp:

Nhân sự tiền lương
Kho
Khách hàng
Sản xuất
Tiến độ dự án
Mua hàng
Bán hàng
Bán lẻ
BSC/KPI
Cổng thông tin
Đại hội cổ đông


Lợi ích dịch vụ:

 

Cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể trên nền điện toán đám mây

 
Đối tượng sử dụng:

 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ