slide ver 3
 

 
 

Phần mềm Quản lý Cán bộ Công chức Viên chức (VNPT CCVC)

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ VNPT CCVC

LỢI ÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
          - Nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự
          - Tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý.
          - Hiệu quả, linh hoạt tùy chỉnh theo nhu cầu.
          - Sử dụng dễ dàng, mọi lúc mọi nơi, tương thích với mọi trình duyệt.
          - An toàn, bảo mật dữ liệu, độ ổn định cao.
          - Dễ dàng mở rộng quy mô, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thay đổi hoặc tích hợp.

          TÍNH NĂNG
          1. Quản lý tổ chức đơn vị: Cho phép thiết lập theo mô hình đa cấp, quản lý thông tin và mối quan hệ giữa các phòng ban, tổ chức trong đơn
          2. Quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức: Khai báo và lưu trữ danh sách và các thông tin liên quan tới cán bộ công chức viên chức trong đơn vị
          3. Quản lý lao động: Quản lý và lưu trữ các thông tin và các nghiệp vụ liên quan trong quá trình cán bộ công chức viên chức làm việc tại đơn vị
          4. Quản lý bảo hiểm: Quản lý thông tin bảo hiểm, giải quyết thông tin chế độ bảo hiểm trong quá trình đóng bảo hiểm theo từng đơn vị hoặc từng người cụ thể
          5. Đánh giá cán bộ: Quản lý thông tin tự đánh giá và đánh giá cán bộ công chức viên chức tại đơn vị
          6. Quản lý thi/xét tuyển nâng ngạch/thăng hạng: Cho phép theo dõi quản lý thông tin về kế hoạch tuyển và kết quả quá trình thực hiện tuyển dụng cán bộ công chức viên chức mới; việc thi tuyển xét tuyển nâng ngạch với công chức, nâng hạng với viên chức.
          7. Quản lý đào tạo: Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện đào tạo nhân viên
          8. Quản lý lương: Phục vụ công tác tính lương và trả lương cho cán bộ công chức viên chức trong đơn vị, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, kịp thời
          9. Giải quyết chế độ: Hỗ trợ giải quyết chế độ hưu trí, bàn giao hồ sơ
          10. Hệ thống báo cáo: Hệ thống báo cáo và thống kê sẵn có tính linh động, nhanh và chính xác, cung cấp thông tin đầy đủ cho người dùng cũng như phục vụ tối ưu cho các mục đích quản trị trong đơn vị.