slide ver 3
 
 

TỔNG ĐÀI 0271 1022 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

☎️ TỔNG ĐÀI 0271 1022 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 👉 Hệ thống Dịch vụ công Tỉnh Bình Phước, Tổng đài 0271 1022 là nơi tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin yêu cầu, phản ánh, kiến nghị góp ý của cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến quy định hành chính, dịch vụ công, các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước, Tổng đài 0271 1022 sẵn sàng tiếp nhận 24/7 thông tin phản ánh từ người dân để hỗ trợ, xử lý nhanh nhất các vấn đề.

 Người dân có thể phản ánh của mình đến Cổng thông tin 1022 qua những phương thức sau:

 ☎️ Đường dây nóng 0271 1022 Email: 1022@binhphuoc.gov.vn Web: 1022.binhphuoc.gov.vn Kênh Zalo: IOC Bình Phước Kênh Facebook: 1022 Bình Phước App Bình Phước Today Gọi số 0271 1022 đồng hành cùng người dân

anh tin bai

Ban biên Tập

Nguyễn Thị Uyên