slide ver 3
 
 

Khai trương Tổng đài giải đáp thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Khai trương Tổng đài giải đáp thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

anh tin bai
 

Thực hiện Thông báo số 403/TB-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về kết luận cuộc họp giao ban trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm hỗ trợ ngành Y tế trong việc tiếp nhận thông tin về các trường hợp có biểu hiện ho, sốt… và các thông tin khác có liên quan đến tình hình dịch bệnh để chuyển đến người các thẩm quyền xử lý kịp thời. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện tiếp nhận thông tin hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 qua Tổng đài 1022.

Việc triển khai tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên tổng đài 1022 Bình Phước sẽ góp phần đáp ứng thêm các yêu cầu, nhiệm vụ mới trong công tác phòng, chống dịch về lĩnh vực truyền thông và tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân. Qua đó, giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong tỉnh kịp thời định hướng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch và nắm bắt thông tin từ cơ sở một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Hiện tổng đài 1022 Bình Phước hoàn toàn miễn cước đối với người dân gọi đến.

 Cách quay số:

- Từ số cố định nội hạt: quay trực tiếp số 1022.

- Từ số liên tỉnh, số di động: quay 0271 + 1022.

           Tổng đài 1022 Bình Phước tiếp nhận và xử lý các thông tin sau: giải đáp thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận phản ánh các vấn đề liên quan trong công tác phòng, chống dịch; những khó khăn của người dân tại địa phương; chế độ, chính sách cho người dân liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; góp ý, đề xuất giải pháp hữu hiệu, thiết thực về công tác phòng, chống dịch bệnh cho địa phương...

         Thời gian hoạt động: Tổng đài hoạt động 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh nhất những thông tin liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 1022 Bình Phước, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch covid-19.