slide ver 3
 
 

Giới thiệu Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Bình Phước
anh tin bai

Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Bình Phước (Tổng đài 1022) thuộc Đề án thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Phước được xây dựng nhằm phục vụ tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin của người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, chính xác về các vấn đề:

- Quá trình giải quyết thủ tục hành chính các cấp;.

- Các vấn đề về kinh tế - xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích.

- Thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật

- Chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh…

Tổng đài 1022 luôn đảm bảo nguyên tắc, tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin đúng theo quy định pháp luật; công khai, minh bạch, khách quan, trung thực; đảm bảo an toàn thông tin của người dân và doanh nghiệp.

Các kênh tiếp nhận phản ánh về dịch vụ công của người dân bao gồm: Tổng đài 1022, Tin nhắn qua: Fanpage facebook: 1022 Bình Phước, Zalo OA: IOC Bình Phước, Email: 1022@binhphuoc.gov.vn; Website: 1022.binhphuoc.gov.vn và app Bình Phước Today. Tại các kênh tiếp nhận này, bộ phận tổng đài sẽ tiếp nhận các yêu cầu phản ánh của người dân, nhập yêu cầu trên hệ thống và chuyển đến các đơn vị chức năng xử lý. Khi có kết quả từ bộ phận chức năng, tổng đài viên sẽ liên lạc và phúc đáp người dân ngay lập tức qua Tổng đài 1022.

Người dân hoàn toàn có thể kiểm tra quy trình xử lý đơn phản ánh của mình trên cổng thông tin 1022 với địa chỉ: 1022.binhphuoc.gov.vn. Tại đây các đơn phản ánh mọi lĩnh vực từ thủ tục hành chính, dịch vụ công đến các vấn đề trật tự đô thị đều được công khai tra cứu và theo dõi.

anh tin bai
anh tin bai

Ban biên Tập

Nguyễn Thị Uyên