Lượt xem: 631
Các gói cước có cam kết thời gian sử dụng
In trang
I. Các gói cước có cam kết thời gian sử dụng
STT Các gói thoại, combo
Gói Data Các gói khác
Tên gói Cách thức huỷ cam kết
Thoại Cách thức huỷ cam kết Tên gói Cách thức huỷ cam kết
Hình thức huỷ Nguyên tắc bồi hoàn khi huỷ cam kết (*)
1 ALO-21 1. Trường hợp 1: TB huỷ gói cước và cam kết sử dụng vào tháng cuối cùng của chu kỳ cam kết: soạn "HUY ALO" gửi 888
2. Trường hợp 2: TB huỷ gói cước trong thời gian cam kết sử dụng: thực hiện tại điểm giao dịch

1. Trường hợp 1: KH không phải bồi hoàn khi huỷ cam kết
2. Trường hợp 2:
a. Lựa chọn 1:
- Hủy gói cước trả sau đang sử dụng chuyển thuê bao thường/hoặc chuyển sang trả trước.
- KH phải thực hiện bồi hoàn số tiền phá vỡ cam kết với VinaPhone: Được tính bằng giá gói cước khách hàng đang sử dụng (bao gồm cả cước thuê bao tháng đối với gói có tính cước TB tháng) nhân với số tháng cam kết sử dụng còn lại.
b. Lựa chọn 2:
- Thực hiện thanh lý chấm dứt hợp đồng với VinaPhone tại điểm giao dịch.
- VinaPhone thu hồi số
Gói cước chu kỳ dài 6TMAX/6TMAX70 HUY gửi 888 Gói Gia đình, Gói đồng nghiệp Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
2 ALO-45 6TMAXS Gói thoại nội nhóm Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
3 ALO-65 6TMAX90 Gói tích hợp Ezcom Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
4 ALO-135 6TMAX100 Gói cước đa dịch vụ (fiber, mega, MyTV..) Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
5 ALO145 6TMAX200 Gói Gia đình văn phòng, Gói văn phòng Data Chủ nhóm nhắn tin HUY_STB gửi 888
Truy cập MyVNPT để hủy
Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
6 SMART-99 6TMAX300 Gói tích hợp thiết bị đầu cuối. Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
7 SMART-119 6TBIG70 TH_MAX100 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
8 SMART-199 6TBIG90 TH_MAX200 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
9 SMART-299 6TBIG120 D500 HUY D500
10 ALO79_1 6TBIG200 D900 HUY D900
11 ALO79_2 6TBIG300 D1500 HUY D1500
12 ALO109_1 6THAGA D250 HUY D250
13 ALO109_2 12TMAX/12TMAX70 D150 HUY D150
14 Thương gia 1 12TMAXS Cộng đồng Sinh viên Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
15 Thương gia 2 12TMAX90 Cộng đồng Bưu điện, Cộng đồng Công nhân, Cộng đồng Giáo viên… Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
16 Sành 12TMAX100 Gói trả trước Family Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
17 Sành + 12TMAX200 Cộng đồng theo dải SIM Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
18 Chất 12TMAX300 Gói tích hợp, dùng chung tài khoản Thực hiện tại điểm giao dịch (do TB đang tích hợp chung hóa đơn với TB trả sau, TB đang sử dụng gói GĐ…)
19 Chất+ 12TBIG70 SIM Thoại cả năm, Data không giới hạn (Internet không giới hạn), SIM Khuyến Nông, SIM Hey Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
20 Sang 12TBIG90 Cộng đồng zone Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
21 Sang + 12TBIG120 SIM vùng miền (VinaCard Hà Thành, Uzone Vùng Mỏ, Uzone Nếp Nương, Uzone Chè Xanh, Uzone Lộc Vàng, SIM Đại Phát, SIM Cà Phê+, SIM Cát Vàng, SIM Biển Xanh, SIM Cửu Long, SIM Biển Đảo, SIM Cua càng xanh, SIM Cửu Phát…) Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
22 Vina70 12TBIG200 SIM Du lịch Thái Bình Dương Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
23 Vina118 12TBIG300 KM_DATA4G_4GB: 4GB sử dụng hạ tầng 4G trong 7 ngày Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
24 C69
KM_DATAW_1G: 1GB sử dụng 3G/4G trong 7 ngày Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
25 B99PLUS 12THAGA Sim Chuỗi, Fhappy, Fclub Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
26 ALO149 D500 BUMDATA12T Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
27 ECO69 D900 SIMVINABUM DATA 8GB- TGDĐ Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
28 ECO99 D1500 SIM BUM 360 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
29 ECO149 D250 ZALOSHOP (trên freedoo) Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
30 ECO169 D150 Smart Kết nối -SM1 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
31 Talk 21 12T Smart Game-SM2G Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
32 Talk45 6T Smart Thể thao-SM2S Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
33 VD99 Ezcom ezcom90 Huỷ tại các điểm giao dịch VinaPhone Smart Giải trí-SM3 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
34 TP299 ezcom120 Data Kết nối M1 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
35 VD299 ezcom160 Data Giải trí M2 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
36 TP349 ezcom200 Data Thể thao M3 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
37 VD349 ezCom120Plus Data Game M4 Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
38 VD399 ezCom160Plus Home kết nối Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
39 VD450 ezCom200Plus Hôm Thể thao Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
40 TP549 ezCom300 Home Giải trí Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
41 TP649 ezCom300Plus Home Game Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone
42 TP749 ezCom400 SIM Vina690 Cam kết thời gian sử dụng 540 ngày kể từ ngày hoà mạng. KH không được huỷ cam kết trong thời gian hưởng ưu đãi. Thực hiện hủy tại điểm giao dịch VinaPhone và phí huỷ 50.000đ/TB.
43 TP849 ezCom500

44 TP999 ez10

45 TP1500 EZ20

46 ECO169 + EZ35

47 ALO1 DN ez10NEW

48 ALO2 DN EZ20NEW

49 DN209 EZ35NEW

50 DN299 Các gói data chu kỳ giờ, ngày, tuần, tháng

51 VIP250 Gói cước ngày D2 Huỷ < tên gói> Gửi 888

52 VIP350
D7

53 Thương gia 249
D15

54 Thương gia 349
VD1G

55 Thương gia 499
D3K

56 Thương gia 245
D5K

57 Thương gia 345
MyTV5

58 Thương gia 599 Gói 3 ngày 3D5

59 Thương gia 699 Gói cước Tuần DT20

60 Thương gia 799 Gói giới hạn LL M10

61 Thương gia 899
M25

62 Thương gia 999
M50

63 Thương gia PLUS Gói cước không giới hạn LL MAX

64 Thương gia 495 MAX100

65 Thương gia 595 MAX200

66 Thương gia 695 MAX300

67 Thương gia 795 Gói cước không giới hạn LL theo tháng dành cho HSSV MAX25

68 Thương gia 895 MAXS

69 Thương gia 995 BIG SV

70 VD89 MAXSV2

71 VD129 Gói cước dừng truy cập khi hết lưu lượng BIG25

72 VD149 BIG50

73 HEY125 BIGSV

74 HEY145 BIG70

75 HEY195 BIG90

76 HEY90 BIG120

77 NONGTHON84 BIG200

78 ALO CBĐP 84 BIG300

79 ALO GV69 Gói dành cho SIM 4G Speed79

80 ALO90_ BGG Speed199

81 ALO60_ BGG Speed299

82 ALO85_TQG Gói cước theo khung thời gian TD3

83 ALO90_LSN TD5

84 ALO90 PLUS_LSN Gói cước theo đối tượng 60G

85 ALO70_LSN 150G

86 ALO109_KTM1 D99

87 ALO109_KTM2 M70

88 ALO199_KTM3 D5

89 ALO109_GLI DP89

90 ALO199_GLI Gói cước theo zone THAGA

91 ALO70_BKN ZONE50

92 ALO90_BKN Gói cước theo giờ H5

93 ALO119_BKN H10

94 ALO150_VLG
MI_VD75K

95 ALO199_TVH MI_VD25KM

96 ALO199_QBH MI_VD3K

97 ALO250_QBH VD5G

98 ALO89_HTH MI_VD25K

99 ALO250_BDG Đại Phát MI_VD2K

100 ALO89_HYN MI_VD40K

101 ALO199_HYN
102 ALO109_NTN1
103 ALO109_NTN2
104 ALO199_NTN3
105 ECO109
106 ALO109_HPG
107 VNF
108 ALO199_ QTI
109 ALO199 BDH
110 DN-45
111 DN-145
112 DN-101
113 VIP-99
114 VIP-119
115 VIP-169
116 VIP-179
117 VIP-289
118 DN-50
119 DN-74
120 DN-84
121 DN-89
122 DN-189
123 DN-218
124 DN-428
125 DN TW
126 ECO90
127 ECO125
128 ECO145
129 ECO195
130 ECO169+
131 ECO690
132 DN89
133 DN189
134 DN218
135 DN428
136 LONGHUNG_BKN
137 ezCom-GD
138 EZ10BANK
139 VinhHien-HNI
140 ezMax50
141 KATO-HNI
142 JASMINE-HN
143 Thông tấn xã 1
144 Thông tấn xã 2
145 VNA-550
146 VNA-385
147 VNA-248
148 VNA-220
149 VNA-159
150 VNA-109
151 CC199
152 EZ15TNN
153 ezCom30
154 MB_MAX130_2GBN
155 Nganhang_TNH
156 Doanh nhân 18 tháng
157 Doanh nhân 24 tháng
158 Doanh nhân 36 tháng
159 MB_MAX35_2GB
160 DMAX35
161 MB_MAX252_4GB
162 Futa
163 EzCom50
164 EzCom35
165 EzCom100
166 EzCom 90
167 EzCom 120
168 EzCom 200
169 EzCom 500
170 DMAX42
171 MB_MAXML160_6M
172 Co400NEW
173 Co300NEW
174 Co250NEW
175 Co200NEW
176 Co150NEW
177 Co100NEW
178 Vietmap
179 DN250 HBH HCM
180 DN168 HBH HCM
181 DN100 HBH HCM
182 DN650 HBH HCM
183 DN650+ HBH HCM
184 DN250+ HBH HCM
185 DN128 HBH HCM
186 MB_MAX200_7GBN
187 MB_MAX120_6GBT
188 ALO1
189 ALO2
190 FPLUS
191 FVIP
192 FCPLUS
193 FCVIP
194 B30 HUY Tên gói gửi 900

195 B50
196 B99
197 B100
198 B129
199 C89
200 Bxtra
201 BPlus
202 B50SV
203 VD69
204 VD79
205 VD89, VD89Card, VD89Plus
206 B150
207 B100K
208 B250
209 B200
210 VD300
211 VD350
212 VD400
213 VD500
214 HZ, HEY ZALO
215 BIEN50
216 HEY
217 BIEN50K
218 TRUM DATA
219 TRUM COMBO
220 VINABUM360
221 BUMDATA
222 BUM50 12T
223 BUMDATA 8GB
224 C50
225 V10
226 VD2
227 C15
228 VMAX
229 VD10
230 VD89P
231 TN20
232 V10MP
233 B10
234 CAPDOI
235 V10K
236 S50
237 DT20
238 VNBUM50
239 ALO35
240 V20
241 T20KM
242 T50KM
243 BUM50
244 BT50
245 HT50
246 KB thanhvien
247 KB
248 FHAPPY
249 HAPPY
250 VD30
251 V2K
252 V55K
253 VNCAPDOI
254 V20K
255 COMBO50
256 V30K
257 FPT79
258 VXTRA
259 CLUB
260 FCLUB
261 VD99PLUS
262 TSAL
263 V40K
264 GV35
265 VD50
266 ALO29
267 VN50
268 ZL_ZL1
269 HG10
270 B69
271 HEY29
272 VD99HT
273 RIM_BBMU
274 ZL_ZL30
275 VD100
276 ALO30
277 B1VA
278 RIM_BBMD
279 NC68
280 VN99
281 ALO15
282 FFDD1
283 BT69
284 CB30
285 B2VA
286 ZL_ZL7
287 TG245
288 FFDD2
289 V75
290 FFMVO2
291 TH_CAPDOI
292 S20
293 EZ_MAX300
294 BK50
295 CCX
296 FFMVO1
297 GCS
298 FFMD5
299 FPT79_1T
300 FFMSO1
301 FFMD4
302 S60
303 FFMVI1
304 V25
305 CB50
306 FFMVI2
307 FFMVI4
308 FFMD2
309 FFMVI5
310 FFMVO3
311 TG345
312 FFMVI3
313 FFDD3
314 SMILE
315 FFMVO4
316 V50
317 FFDVI1
318 QTTBD
319 S40
320 V35
321 TG495
322 RIM_BBM
323 FFDD4
324 FFDSI1
325 FFMD3
326 BIEN
327 FFMSI2
328 FFMSO2
329 VNPOST50
330 FFMSI4
331 FFMSO4
332 FPT149_CK18T
333 FFDSI2
334 FFDSO1
335 FFDVI2
336 FPT99_CK12T
337 FFDVI3
338 FPT149_CK12T
339 VD49
340 RIM_BBC
341 RIM_BBMW
342 BD50_CV6266
343 F01
344 FPT99_CK18T
345 F1
346 DL15
347 FTIN
348 KZW35
349 VN20
350 FFDVO1
351 FFMSO3
352 PLUSB99
353 FFMSI3
354 FLY
355 KZW3
356 BT50P
357 KZW2
358 BUM68
359 TRUMCOMBO6T
360 V100
361 VPLUS1 Cú pháp HỦY: thực hiện qua SMS: HUY [tên gói] gửi 900

362 VPLUS2
363 VPLUS3
364 VPLUS4
365 VPLUS5
366 VPLUS6
367 VPLUS7
368 VPLUS8
369 VPLUS9
370 VPLUS10
371 VPLUS11
372 VPLUS12
373 VPLUS13
374 VPLUS14
375 VRPLUS1
376 SPLUS2
377 SPLUS3
378 SPLUS4
379 SPLUS5
380 SPLUS7
381 SPLUS8
382 SPLUS9
383 SPLUS10
384 SPLUS11
385 DPLUS1 Cú pháp hủy gói: HUY [Tên gói] gửi 888

386 DPLUS2
387 DPLUS3
388 DPLUS4
389 DPLUS5
390 DRPLUS1
II. Các số TB thuộc cam kết số đẹp:
Không được huỷ cam kết trong thời gian cam kết sử dụng; trường hợp huỷ cam kết thuê bao sẽ bị thu hồi số.
STT Kiểu số Mức cam kết
(nghìn đồng)
Thời gian cam kết (tháng)

1 Số theo sở thích (phong thủy, ngày tháng năm sinh…) 0 0
2.1 08/09xx xx BB.AA/BA.BA 100 18
2.2 08/09xx  xx196x/197x/198x/199x/200x 100 18
3.1 08/09xx  xxxAAA 150 18
3.2 08/09xx 666xxx/888xxx/999xxx 150 18
3.3 08/09xx AAAA.xx 150 18
3.4 08/09xx  AA.xx.AA 150 18
4.1 08/09xx xx AA.BB/AB.AB               200 18
4.2 08/09xx  AAAAZZ 200 18
4.3 08/09xx  0123/1234/2345/3456/4567 200 18
4.4 08/09xx  xx.AB.BA/BA.AB 200 18
4.5 08/09xx  ABC.ABC 200 18
4.6 08/09xx  AB.AC.AD/BA.CA.DA 200 18
5.1 08/09xx  AAAA.xx 400 18
5.2 08/09xx  AB.AC.AD/AB.CB.DB 400 18
5.3 08/09xx  xAA.222/333/555/777 400 18
5.4 08/09xx  CBB.ABB/CCB.AAB 400 18
5.5 08/09xx  CC.BB.AA 400 18
5.6 08/09xx  AZZZZA 400 18
6.1 08/09xx  AZZZZA 600 18
6.2 08/09xx  A68.B68/A86.B86/A69.B69/ 600 18
A89.B89
6.3 08/09xx  AAAAZZ 600 18
6.3 08/09xx  B66.A66/B88.A88/B99.A99 600 18
6.5 08/09xx A39.B39/A79.B79/A96.B96/ 600 18
A98.B98
6.6 08/09xx  CBB.ABB/CCB.AAB 600 18
6.7 08/09xx  xx5678 600 18
7.1 08/09xx  AA.BB.CC/ABC.ABC 800 18
7.2 08/09xx  AA.BB.AA 800 18
7.3 08/09xx  BBB.AAA 800 18
7.4 08/09xx A66.A66/A88.A88/A99.A99 800 18
7.5 08/09xx  A66.B66/A88.B88/A99.B999 800 18
7.6 08/09xx xxAAAA 800 18
8.1 08/09xx  xxx.666/xxx.888/xxx.999 1,500 18
8.2

08/09xx xx6688/6868/8866/8686/6699/

6969/8899/8989/3399/3939/7979/7799

1,500 18
8.3 08/09xx  AAA.BBB 1,500 18
8.4 08/09xx  xx6789 1,500 18
8.5 08/09xx  AB.AB.AB 1,500 18
9.1 08/09xx  xAA.666/888/999 2,000 36
9.2 08/09xx 688688/668668/889889 2,000 36
9.3 08/09xx ZZ.AABB/ABAB 2,000 36
9.4 08/09xx  ZZ3399/3939/7799/7979 2,000 36
9.5 08/09xx  xxAAAA 2,000 36
9.6 08/09xx  x01234/12345/23456/34567/45678 2,000 36
10.1 08/09xx  xxAAAA 3,000 36
10.2 08/09xx 585858/595959/191919/919191/ 363636/636363/262626/282828/292929 3,000 36
10.3 08/09xx  x56789 3,000 36
11.1 08/09xx  xAAAAA 4,000 36
11.2 08/09xx 012345/123456/ 234567/345678 4,000 36
12.1 08/09xx  xAAAAA 5,000 36
12.2 08/09xx 393939/797979/686868/868686/ 898989/696969/989898 5,000 36
13.1 08/09xx xAAAAA 7,000 36
13.2 08/09xx 456789 7,000 36
14 08/09xx  AAAAAA Mức cam kết (giá và thời gian) theo thoả thuận
III. Các thuê bao cam kết thiết bị đầu cuối

Hình thức cam kết sử dụng Kênh/cách thức huỷ cam kết Giá trị bồi hoàn do huỷ cam kếtĐối với TB đang cam kết nhân Thiết bị đầu cuối (máy điện thoại di động, thiết bị phát sóng wifi/3G…) kèm gói cước ALO/Tích hợp. Điểm giao dịch Ngoài việc thanh toán tiền bồi hoàn vi phạm hợp đồng tại nguyên tắc bồi hoàn (*), khách hàng cần thanh toán tiền bồi hoàn/hoặc tiền phạt vi phạm hợp đồng nhận thiết bị đầu cuối bằng giá trị TBĐC/hoặc tùy theo quy định của mỗi Tỉnh khi KH nhận TBĐC.


IV. Các TB nhận ưu đãi từ VinaPhone kèm cam kết thời gian sử dụng

Hình thức cam kết sử dụng Kênh/cách thức huỷ cam kết Giá trị bồi hoàn do huỷ cam kếtĐối với các gói tặng data/thoại kèm điều kiện cam kết thời gian sử dụng: 1 GB x 7 ngày; 1GB/tháng x 6/12/18/24 tháng, 50 phút/tháng x 6/12/18/24 tháng; Điểm giao dịch Thực hiện bồi hoàn vi phạm cam kết được tính theo: (Tổng ưu đãi đã nhận/tháng) x (Số tháng được hưởng) x (Đơn giá data/thoại/sms)Dịch vụ Đơn giá áp dụng cho TB trả sau Đơn giá áp dụng cho TB trả trướcThoại nội mạng 880 đồng/phút 1180 đồng/phútThoại ngoại mạng 980 đồng/phút 1380 đồng/phútSMS nội mạng 290 đồng/bản tin 290 đồng/bản tinSMS ngoại mạng 350 đồng/bản tin 350 đồng/bản tinMMS 600đồng/bản tin 600đồng/bản tinData 60000 đồng/GB 60000 đồng/GBTB được tặng 1000 điểm V+ kèm thăng hạng đặc cách V+ kèm cam kết thời gian sử dụng 6/12/18/24 tháng
Hệ thống tự huỷ sau khi hết cam kếtTB hưởng Chiết khấu thương mại 5%-10%, hoàn tiên 20% vào tài khoản trong nước, tặng 20.000 đ vào Tài khoản trong nước với cam kết thời gian sử dụng 6/12/18/24 tháng
Hệ thống tự huỷ sau khi hết cam kết


Tin tức cùng chuyên mục
TIN MỚI

Hotline: 0271.800.126 - 0271.3.888.999

 • Báo hỏng điện thoại cố định, internet:
  (0271).119
 • Tổng đài bán hàng, Hỗ trợ, tư vấn dịch vụ VT-CNTT:
  1800.1166
 • Hỗ trợ dịch vụ viễn thông:
  (0271).800.126
 • Hỗ trợ VnEdu :
  02713.833.789
 • Phòng Khách Hàng Tổ chức Doanh Nghiệp :
  02713.860.860
 • Hóa đơn điện tử
  02713.870.444

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 0271.383.6789

 • Lãnh đạo trung tâm:
  110, 111
 • Kỹ thuật website, du lịch, ORM:
  113
 • Kỹ thuật iOffice, iGate, KNTC:
  114
 • Hỗ trợ VNPT-His:
  115
 • Hỗ trợ eCabinet, LRIS:
  116
 • Hỗ trợ Quản lý CBCCVC, ORIMX:
  117
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 247
 • Trong tuần: 2 391
 • Trong tháng: 17 910
 • Tất cả: 992273
  THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên đơn vị: Viễn thông Bình Phước
Địa chỉ: 1137 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình,
Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước
MST: 3800182971
Điện thoại: 0271.800.126 - Fax: 02713.890.890
Email: 800126binhphuoc@vnpt.vn
Bản quyền: Viễn thông Bình Phước
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Trinh


PHẦN MỀM HỖ TRỢ


  

LIÊN KẾT WEBSITE
CÔNG TY VINAPHONE
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước
Công thông tin điện tử UBND TX Đồng Xoài
Sở Thông tin & Truyền thông Bình Phước
Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Phước
Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước
 

 
BẢN ĐỒ