image banner
Dịch vụ phần mềm Quản lý công chứng - chứng thực
Lượt xem: 1599
anh tin bai

 

Trước những thực tại của hệ thống Công chứng tại Việt Nam, VNPT đã xây dựng và đưa ra giải pháp CNTT tổng thể ứng dụng trong ngành Công chứng. Hệ thống mang tên Phần mềm Quản lý Hồ sơ Công chứng - Chứng thực.

Lợi ích dịch vụ:

- Tạo lập hồ sơ công chứng theo quy trình sở tư pháp ban hành.

- Quản lý đối tượng, tài sản công công chứng.

- Quản lý hồ sơ công chứng online.

- Hỗ trợ các đơn vị công chứng xuất file hợp đồng theo mẫu.

- Ngăn chặn đối tượng, tài sản công chứng thực hiện hành vi giao dịch nếu đang trong diện ngăn chặn của các đơn vị ban ngành có liên quan.

- Hỗ trợ lấy thông tin người công chứng thông qua quét CCCD.

Ưu điểm hệ thống:

- Khai báo sử dụng nhanh chóng.
 
 - Khả năng tích hợp và mở rộng hệ thống linh hoạt.
 
 - Phân quyền chặt chẽ cho mỗi người sử dụng có thể khai thác ở từng phân hệ,  từng chức năng, quyền thao tác số liệu.
 
 - Quản lý dữ liệu tập trung, xuất báo cáo chính xác, ngay tức thời, đảm bảo tính liên kết, đồng nhất và toàn vẹn về số liệu.
 
- Hỗ trợ cấu hình theo từng đơn.

 

Đối tượng sử dụng:

- Phòng công chứng tư nhân.

- Phòng công chức trực thuộc cơ quan nhà nước.

 

LIÊN HỆ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VNPT BÌNH PHƯỚC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.


ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI TTCNTT - VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC