Chức năng nhiệm vụ


Với nhiệm vụ thực hiện sản xuất kinh doanh, phục vụ thông tin liên lạc cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước, VNPT Bình Phước còn thực hiện đúng theo sứ mệnh - tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý kinh doanh của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đó là:
 
1/ TẦM NHÌN : 
" Số 1 Việt Nam - Ngang tầm Thế giới"

2/ SỨ MỆNH : 
"Kết nối mọi người"

3 / TRIẾT LÝ: 
- Khách hàng là trung tâm
- Chất lượng là linh hồn
- Hiệu quả là thước đo

4/ ĐẠO ĐỨC
- Tín với Nhà nước
- Tín với Cộng đồng
- Tín với Khách hàng
- Tín với Người lao động

5/ GIÁ TRỊ
Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả
 
 
 TRIẾT LÝ KINH DOANH
 
Vượt thác ghềnh, càng mạnh mẽ : Vượt khó khăn. Qua thăng trầm. Không ngừng lớn mạnh, vươn cao, vươn xa. Chúng tôi khẳng định bản lĩnh tiên phong và nội lực hùng cường

Vươn xa tỏa rộng, hòa cả niềm vui : Như dòng sông mang nặng phù sa, chúng tôi chuyên chở thông điệp của niềm vui, sự trù phú đến mọi người trên mọi miền đất nước

Mang một niềm tin, tiến ra biển lớn : Hòa sóng vào đại dương, chúng tôi vững bước cùng bạn bè năm châu, nuôi lớn ước mơ và thực hiện những hoài bão

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne