Ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ Viễn Thông

          » Dịch vụ điện thoại cố định

          » Dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định Gphone

          » Dịch vụ điện thoại di động Vinaphone

          » Dịch vụ gia tăng của tổng đài điện thoại

          » Các dịch vụ trên nền mạng thế hệ mới NGN 1800, 1900, 1719...

          » Dịch vụ điện thoại 171, 1717

          » Dịch vụ truyền số liệu, thuê kênh riêng

Dịch vụ Công Nghệ Thông Tin

          » Dịch vụ Internet FTTH

          » Dịch vụ MegaVNN

          » Dịch vụ MegaWAN

          » Đăng ký tên miền Domain

          » Web Hosting 

          » Thiết kế Website

          » Xây dựng phần mềm ứng dụng

    » Dịch vụ giám sát hành trình VNPT-Tracking

          » Dịch vụ Chữ ký số VNPT-CA

  » Dịch vụ Sổ liên lạc điện tử

Dịch vụ Nội dung

          » Dịch vụ hộp thư thông tin tự động: 8011xxx

          » Dịch vụ giải trí truyền hình

          » Dịch vụ bản tin ngắn SMS


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne